தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நீரமுதன்

 • நீரரசன்

 • நீரரசு

 • நீரருவி

 • நீரழகன்

 • நீர்நாடன்

 • நீர்மை

  நீரின் தன்மை, அழகு

 • நீர்வளத்தன்

 • நீர்வளநாடன்

 • நீலக்கடலன்

 • நீலக்கண்ணன்

 • நீலச்சுடர்

 • நீலன்

 • நீலம்

  நிறங்களிலொன்று

 • நீலவாணன்

 • நீளம்

  நெடுமை

 • நீளருவி

 • நீளலை

 • நீளொளி

 • நீள்கடல்